Jerrit Vellenga

Jerrit Vellenga woont en werkt sinds 2020 als dominee in Baambrugge. Daarnaast is hij bierbrouwer en met zijn broers eigenaar van brouwerij Wispe in Weesp. Samen met Sara woont hij in de pastorie van Postwijck. De Kerk in Baambrugge is de eerste kerk waar hij dominee is. Hiervoor werkte hij onder andere bij de NCRV en was hij diaconaal opbouwwerker in Amsterdam.

"Ik geloof dat het evangelie een mens goed doet, in dit leven en na dit leven", vertelt Jerrit over zijn keuze om dominee te worden. "Leven met God gaat met vallen en opstaan en vraagt dus om oefening. Dat is iets wat we niet alleen kunnen, maar met elkaar nastreven in de kerk als oefengemeenschap. Leven met God geeft verdieping en verrijking aan mijn leven, geestelijke ruimte ook, juist omdat ik leer dat niet ik in het centrum sta, maar God en de ander. Dat te beseffen en mezelf geliefd te weten door God, zet mij vrij."

Wil je contact met Jerrit? Stuur hem een mail: jerrit@kerkinbaambrugge.nl
 

Overdenking: Door machten gegijzeld?

11 april 2022

Hoe reageer jij op de dreigingen van deze tijd? De pandemie is nog niet voorbij of we zien Rusland Oekraïne binnenvallen. En op de achtergrond speelt nog altijd die grootste crisis, die van het klimaat. Je kunt er boos van worden, verdrietig of bang en onzeker. Je kunt je tamelijk machteloos voelen bij zoveel wereldproblematiek. In Bijbelse taal zou je kunnen zeggen: we voelen ons overgeleverd aan machten waar wijzelf nauwelijks invloed op hebben. We zijn afhankelijk van een groep wetenschappers voor de bestrijding van een machtige pandemie. We zijn afhankelijk van een handjevol wereldleiders als het gaat om de oorlog in de Oekraïne. Afhankelijk van een dictator, van wie we moeilijk kunnen voorspellen wat hij precies van plan is.

Lees verder

 

 

Lees meer 

Overdenking: diversiteit: een verschil tussen een mening hebben en het doen ervan (en dat kost tijd)

21 mei 2021

Tussen een persoonlijke overtuiging en het daadwerkelijk uitleven van die overtuiging gaapt vaak een kloof. Zo vind ik het belangrijk, zelfs noodzakelijk dat we met elkaar groener gaan leven. Maar ik blijf er moeite mee houden om minder vlees te eten, om niet te snel een nieuw apparaat te kopen in plaats van de oude te repareren. Een ander voorbeeld van zo’n kloof is die tussen de overtuiging dat culturele diversiteit een groot goed is om na te streven, maar dat we in ons eigen leven vooral in een sociale bubbel leven. Dus we vinden dat we met mensen uit allerlei culturen, met andere achtergronden, andere niveaus van opleiding, andere visies en meningen, andere seksuele oriëntaties, andere huidskleuren, moeten omgaan in ons dagelijks leven. Maar in de praktijk hebben we vrienden die op onszelf lijken, die hetzelfde zijn opgeleid, die dezelfde humor hebben, die dezelfde series kijken op Netflix en naar dezelfde muziek luisteren. Samen met onze eigen familie en collega’s vormen die relaties onze sociale bubbel. Met echt andersdenkenden komen we nauwelijks in aanraking.

Lees verder
Lees meer 

Overdenking: Gods Geest is radicaal multicultureel

21 mei 2021

Met Pinksteren sluiten we het Paasfeest af. En hoe! Na de opstanding van Jezus, zijn verschijning aan allerlei mensen en zijn hemelvaart, komt nu zijn Geest over zijn volgelingen. En met de hulp van Gods Geest gaan zij op reis om van de boodschap van de opgestane Heer te vertellen. En tijdens hun reizen gebeuren er ook wonderen en komen allerlei mensen tot geloof in deze God van Israël. Niet alleen Joden komen tot geloof in de Messias, maar ook veel heidenen. Romeinen, Grieken, Parten en ga zo maar door. Pinksteren is het begin van de wereldwijde kerk. Het begin van een wereldgodsdienst.

Lees verder
Lees meer 

Overdenking: De wereld koelt haar woede op deze mens

25 maart

Op een ezelin rijdt Jezus Jeruzalem binnen. En de menigte juicht Hem toe en zwaait met palmtakken. De Goede Week begint deze zondag met een feest. Deze Messias zal vast en zeker stad en land bevrijden van alles wat krom is, te beginnen bij de bezetting door de Romeinen. Voor veel mensen langs de kant van de weg was Hij wellicht te vergelijken met een lijsttrekker waarop we al onze hoop hebben gevestigd. Als zij of hij premier wordt dan… Of Hij is misschien te vergelijken met de voorbode van een volledig gevaccineerd Nederland, waarin we weer vrij zijn om te gaan en staan waar we willen, om onze vrienden en familie te omhelzen. Wat snakken veel van ons daarnaar. Kijk, daar komt Hij!

Lees verder
Lees meer 

Overdenking: Waarom lezen we nu steeds uit Marcus?

7 februari

Soms kan het willekeurig aanvoelen: waarom nu juist dit verhaal en deze lezingen? Meestal (helaas, niet altijd) zit daar een goede reden achter. Het kerkelijk jaar begint traditioneel met Advent en eindigt met de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we de mensen gedenken die ons ontvallen zijn. Met Advent begint ook het nieuwe leesrooster, waaraan ik mij zoveel mogelijk probeer te houden. Na een cyclus van drie jaar beginnen we opnieuw aan hetzelfde leesrooster.

Op dit rooster wordt de Psalm van de zondag genoemd, een lezing uit het Oude Testament, de evangelielezing en de epistellezing (uit de brieven). In het eerste jaar lezen we Mattheüs, in het tweede Marcus en in het derde Lucas. Het evangelie van Johannes wordt door deze drie jaar heen geweven. Door deze manier van lezen, komt in drie jaar tijd een heel groot gedeelte van de Bijbel aan bod. Dat heeft volgens mij voor- en nadelen.

Lees verder
Lees meer