Jeugdwerk


Kindernevendienst en oppas
De Kerk in Baambrugge vindt het kinderwerk heel erg belangrijk. We zijn blij met de leuke groep kinderen in de gemeente.

Elke ochtenddienst is er oppas voor de jongste kinderen tot vier jaar. We lezen een Bijbelverhaal voor, maar de nadruk ligt op met elkaar spelen.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst. Ook kinderen van buiten de gemeente zijn hier van harte welkom. We werken met twee groepen.  Voor kinderen van 4 en 5 jaar hebben we een kleutergroep, in deze groep werken we met de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). We vertellen een Bijbelverhaal en doen daarna een verwerking met de kleuters, dit is bijvoorbeeld een spel of knutselopdracht. Bij mooi weer gaan we daarna ook nog even naar buiten.

Aan de kinderen vanaf groep drie bieden wij het meest uitgebreide programma aan. Ook bij deze groep werken we met Bijbel Basics, we zingen met de kinderen, vertellen een Bijbelverhaal en proberen de verhalen ook relevant voor de huidige tijd te maken. We geven altijd veel aandacht aan Kerst en Pasen en de voorbereiding op deze christelijke feesten en daarbij proberen wij ook kinderen buiten de kerk te betrekken. Zo is er afgelopen december met een grote groep kinderen uit Baambrugge een Kerstfilm opgenomen.

Wil je meer informatie over de kindernevendienst en de mogelijkheden om hieraan mee te doen? Mail dan naar kindernevendienst@kerkinbaambrugge.nl.

Catechisatie
Dit jaar zetten we de catechisatie in klein verband door. We zullen bekende hoofdpersonen uit de kerkgeschiedenis bespreken en argumenten die vaak tegen het geloof worden ingebracht. We zullen uit de Bijbel lezen, bidden en actuele thema's verbinden met Gods Woord. Mocht je nog een geïnteresseerde jongere kennen (tussen 15 en 18 jaar), dan is zij of hij van harte welkom. Aanmelden kan door te mailen naar jerrit@kerkinbaambrugge.nl.

JOC
Helaas kan i.v.m. het Coronavirus het JOC nog niet starten.
Het JOC is een club voor jonge tieners, van groep 8 van de basisschool tot de tweede klas van de middelbare school. Zij komen om de week op zaterdagavond bij elkaar op de jeugdzolder. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Er is veel tijd voor gezelligheid en spel, maar ook voor een goed gesprek over het geloof en thema’s die voor tieners belangrijk zijn. Ieder jaar gaat de club een weekend op kamp.
Er is momenteel ruimte voor nieuwe enthousiaste leiders voor deze club. Meer informatie hierover bij mevr. N. Blokhuis, e-mail: nicolienblokhuis@gmail.com.

KinderBijbelWeek
Al vele jaren wordt aan het eind van de zomervakantie de KinderBijbelWeek georganiseerd. Met zeer veel enthousiaste vrijwilligers worden kinderen uit Baambrugge en Abcoude vijf ochtenden ontvangen in het dorpshuis “De Vijf Bogen”. Er is een gevarieerd programma met zingen, Bijbelverhaal, toneelspel, poppenkast, gespreksgroepjes, spelletjes en knutselen. De voorbereidingen voor de KinderBijbelWeek beginnen in het voorjaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.
Het maakt niet uit of je vaak in de kerk komt of niet. Ben je creatief of heel handig, of geniet je ervan om kinderen een leuke tijd te geven? Neem dan contact op met Herma Grimmerink (hermagrimmerink@hotmail.com).
 
terug