ANBI Postwijck Diaconie

Met ingang van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 kent Postwijck een splitsing tussen het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. 

Het ANBI Financieel Jaarverslag 2020 van het College van Diakenen kunt u hier inzien.
terug