Bijbelkringen

Maandagavondkring in Torenzicht
De Bijbelstudieavonden in 2021 zijn D.V. de maandagavonden:
11 en 25 oktober; 8 en 22 november en 6 december.
De Bijbelstudieavonden in 2022 zijn op de maandagavonden:
10 en 24 januari; 7 en 21 februari en 7 maart.

De avonden worden  gehouden in gebouw "Torenzicht" en beginnen om 20.00 uur.

Informatie:
Jan Fluit telefoon: 0294 291204,
Evert Both telefoon: 0294 291517,
e-mail: both.e@kpnplanet.nl


Gebed
I.v.m. het Coronavirus zijn de activiteiten voorlopig uitgesteld.
Samen bidden voor onze gemeente en voor ons dorp. Jezus bad voor Zijn volgelingen dat zij één zouden zijn. Samen bidden bindt ons samen en helpt ons te groeien in ons geloof.
Elke maandagavond bidden, zingen en een bijbellezing.
19.30 uur in de Consistoriekamer van Postwijck.

Van harte uitgenodigd.
Ada Griffioen, Wenny Vonk, Karin Smit

Meer informatie bij Karin Smit, tel: 0294-293498
e-mail: karinsmit.vandenberg@gmail.com


Gebed
I.v.m. het Coronavirus zijn de activiteiten voorlopig uitgesteld.
Eens in de drie weken nemen we op woensdagavond met een klein gezelschap een uur de tijd om voor Baambrugge te bidden in de Dorpskerk. We zijn stil, spreken een Psalm uit, zingen en brengen onze gebeden onder woorden. Wil je een keertje aansluiten? Van harte welkom! Na de zomer beginnen we weer op 9 september, ook van 19.30 - 20.30 uur.
Meer informatie bij:
Sara Vellenga  06-49416909
terug